Baka band

Sveriges LjudmigreringsCentrum kan rädda band som annars skulle vara omöjliga att spela upp igen! Metoden brukas kalla att baka band. Läs mer om bakning av band här.