1/2" / halvtum

Digitalisera dina halvtumsband hos oss på Sveriges LjudmigreringsCentrum.

I vår stora maskinpark ingår flera bandspelare som spelar upp halvtumsband.
Vi klarar av de flesta antal kanaler, från 4 kanaler till 16 kanaler.

Läs mer om vår utrustning här