Om SLC

Sveriges Ljudmigreringscentrum är ett nationellt kompetens- och utvecklingscentrum för bevarande av ljud och bild. Vi erbjuder tjänster som hjälper landets arkiv, museer, privatpersoner och näringsliv att kartlägga, säkerställa och tillgängliggöra sina inspelningar.

Du hittar oss numera i Gamleby, strax utanför Västervik.

Adressen till SLC är:

Sveriges LjudmigreringsCentrum
Stångelandsgatan 8
594 92 Gamleby
Tel: 0490-147 40
E-post: info@slcmedia.se


Migrera = flytta, överföra

 

Varför ska man egentligen migrera ljudinspelningar? Det finns flera orsaker som brukar nämnas. Den vanligaste anledningen är att mediet som inspelningarna är gjorda på, ljudbärarna, håller på att förstöras och måste överföras till ett säkrare medium. Varför ska vi bry oss ifall dessa ljudbärare förstörs då? I dessa sammanhang brukar det talas om att vi måste bevara kulturarvet. Dessa inspelningar utgör en del av vårt kulturarv.

Hos oss kan du få både ditt analoga och digitala ljud migrerat. Till detta används utrustning av högsta kvalitet och SLC har en välutbildad personal. Vi kan digitalisera de flesta format och vi gör det med olika migreringstekniker. Hög kvalitet behöver inte utesluta kostnadseffektivitet!

Exempel på kunder hos SLC är Sveriges Radio, Regionarkivet Göteborg, Statens Maritima Museer Stockholm samt Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Filupplösningen bestäms i samråd med kunden. Vi har full koll på Riksarkivets föreskrifter, Kungliga bibliotekets rekommendationer och IASA's internationella digitaliseringsstandarder.

Om SLC