Om SLC

Sveriges Ljudmigreringscentrum är ett nationellt kompetens- och utvecklingscentrum för bevarande av ljud och bild. Vi erbjuder tjänster som hjälper landets arkiv, museer, privatpersoner och näringsliv att kartlägga, säkerställa och tillgängliggöra sina inspelningar.

Vi har genom åren byggt upp ett stort kontaktnät och bland våra kunder kan nämnas: Arbetsförmedlingen, Auto Images, Bofors, Enviken Records, Flygvapenmuseum, Hammarskjöldska stiftelsen, IKEA, Karlsborgs fästningsmuseum, Kulturtuben, Livsmedelsverket, LKAB, Lunds universitet, Miliseum, Musikhögskolan Ingesund, Myndigheten för radio och tv, Nacka tingsrätt, Naturvårdsverket, Playground Music, Regeringskansliet, Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, SAAB Barracuda, Sensus, Silence Records, SIDA, Skånes arkivförbund, Sony Music, SOM (Sveriges Oberoende Musikproducenter), Sound Pollution, Stark Music, Statens försvarshistoriska museer, Stockholms konstnärliga högskola, Storytel, Svenska kyrkan, Svenskt Rockarkiv, Sveriges Domstolar, Sveriges Radio, Timmermansorden, Vattenfall.

OBS! Den 21 februari 2024 startar vi ett nytt kapitel och flyttar verksamheten från Gamleby till Västervik.

Adressen till SLC är från februari 2024:

Sveriges LjudmigreringsCentrum
Kvarngatan 9
593 30 Västervik
Tel: 0490-147 40
E-post: info@slcmedia.se


Migrera = flytta, överföra

 

Varför ska man egentligen migrera ljudinspelningar? Det finns flera orsaker som brukar nämnas. Den vanligaste anledningen är att mediet som inspelningarna är gjorda på, ljudbärarna, håller på att förstöras och måste överföras till ett säkrare medium. Varför ska vi bry oss ifall dessa ljudbärare förstörs då? I dessa sammanhang brukar det talas om att vi måste bevara kulturarvet. Dessa inspelningar utgör en del av vårt kulturarv.

Hos oss kan du få både ditt analoga och digitala ljud migrerat. Till detta används utrustning av högsta kvalitet och SLC har en välutbildad personal. Vi kan digitalisera de flesta format och vi gör det med olika migreringstekniker. Hög kvalitet behöver inte utesluta kostnadseffektivitet!

Filupplösningen bestäms i samråd med kunden. Vi har full koll på Riksarkivets föreskrifter, Kungliga bibliotekets rekommendationer och IASA:s internationella digitaliseringsstandarder.

Om SLC