Tråd / Magnefon

Magnefon (trådspelare) blev vanliga att spela in på efter andra världskriget, då fler och flerprivatpersoner började använda Magnefoner för att föreviga julmiddagar och andra högtidsstunder på tråd. När rullbandspelarna slog igenom på 1950-talet försvann Magnefonerna från marknaden ganska snart.

Sveriges LjudmigreringsCentrum har två Magnefoner, och att döma av mängden inspelningstråd vi får skickade till oss för digitalisering så var Magnefonen mycket populär under sin korta livstid.

Värt att notera är att brusnivån på inspelningarna från en Magnefon ofta är bättre än de från ett rullband från 1950-talet. Magnefonens största problem var nog att tekniken var så skör. Trådarna gick ofta av med knepiga reparationer som följd. Trådarna fick knytas ihop med en råbandsknop, något som frustrerade många inspelningsentusiaster.

Priser:

 Pris per tråd
 500 kr
 
 Ljudrestaurering
 100 kr och uppåt
 Läs mer här
 Spårindelning
 50 kr per unik CD
 Läs mer här
 CD eller DVD
 20 kr styck
 
 Kopia på CD eller DVD
 50 kr per kopia
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla priser är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer.

Kontaktformulär tråd