Priser för våra tjänster

Priser för våra tjänster:

Priser för tjänsterna som Sveriges LjudmigreringsCentrum utför hittas enklast genom att använda länkarna nedan:

 Priser för video finns här: 
 Priser för video 
   
 Priser för smalfilm finns här: 
 Priser för smalfilm 
   
 Priser för rullband / ljudband finns här: 
 Priser för rullband 
   
 Priser för kassettband finns här: 
 Priser för kassettband 
   
 Priser för foto finns här: 
 Priser för foto 
   
 Priser för tråd / magnefon finns här: 
 Priser för tråd / magnefon 
   
 Priser för DAT / DDS finns här: 
 Priser för DAT / DDS 
   
 Priser för vinylskivor finns här: 
 Priser för vinyl 
   
 Priser för 78 varv / stenkaka finns här: 
 Priser för 78 varv / stenkaka 
   
 Priser för minidisc finns här: 
 Priser för minidisc 
   
 Priser för Agavox / Rex finns här: 
 Priser för Agavox / Rex 
   
 Priser för CD finns här: 
 Priser för CD 
   
 Priser för microcassette finns här: 
 Priser för microcassette 
   


   

Om du har en prisfråga eller undrar över något annat, kontakta oss gärna!

Kontaktformulär Priser