Spårindelning

Sveriges LjudmigreringsCentrum kan erbjuda en spårindelning av CD-skivor som ska spelas i en CD-spelare.

Spårindelningen är mycket användbar när en skiva ska spelas upp. Om spårindelning inte görs kommer skivan att bestå av endast ett spår. Man får då snabbspola skivan om man vill gå längre fram på inspelningen. Det blir svårt att hitta rätt stycke och är tidsödande.

Så här går det till:

  • Den nu digitala inspelningen tas in i programmet Wavelab.
  • Om inspelningen består av olika låtar delas CD-skivan in efter det antal låtar som finns på den analoga inspelningen. En låt blir ett spår.
  • Om det är tal på inspelningen lyssnar vi på filen och gör nya spår där det är lämpligt. Normalt blir det då nya spår var 4-5 minut.

Pris:

 Spårindelning av ljudinspelningar  50 kr per CD
 

 

I de fall kunden vill ha kopior på sina inspelningar betalar den enbart för kopian och inget extra för kopians spårindelning.

Kontaktformulär Spårindelning