Ljudrestaurering

Ljudteknikerna på Sveriges LjudmigreringsCentrum har många års erfarenhet av ljudrestaurering.

Många äldre inspelningar var dåligt inspelade redan från start, och genom åren har ljudet på inspelningarna stadigt försämrats genom påverkan av yttre faktorer som luft, fukt och magnetism.

Ljudet på en inspelning gjord med magnetism försämras hela tiden även om det inte spelas upp! Med andra ord alla kassettband, rullband och videoband!

Ifall inspelningarna har dåligt ljud, är lågt inspelade eller bara brusar mycket kan vi med hjälp av precisionsverktyg i datorn restaurera inspelningarna. Resultatet är beroende av hur mycket information det finns kvar på banden.

Om en ljudrestaurering ska göras eller inte bestäms i samråd med kunden, efter att digitaliseringen är klar.

Pris:

 Enkel ljudrestaurering av en inspelning*
 100 kr
          
   
 Avancerad ljudrestaurering av en inspelning*
 150 kr
     
 Full ljudrestaurering av en inspelning*
 200 kr
     

* Ett helt kassettband eller rullband räknas som en inspelning.

Vad ingår i priset?


Enkel ljudrestaurering:

  • Brustvätt av filen med en brusprofil
  • Upphöjning av volymen på hela filen

Avancerad ljudrestaurering:

  •  Brustvätt av filen med en brusprofil
  • Upphöjning och utjämning av volymen på hela filen
  •  EQ-justering av hela filen med en eq-kurva

Full ljudrestaurering:

  • Brustvätt av filen med anpassade brusprofiler
  • Upphöjning och utjämning av volymen på hela filen
  • EQ-justering av hela filen med anpassade eq-kurvor

 

 

Kontaktformulär Restaurering