MiniDV / DV-CAM

Sveriges LjudmigreringsCentrum kan digitalisera dina MiniDV-band direkt via FireWire till dator eller via våra professionella videokort. Ni kan välja att få hela filmen i en fil, eller få filmen uppdelad efter de scener som skapas i kameran när det görs en ny tagning. 

Vid digitalisering av MiniDV och DV-CAM använder oftast en Sony DSR-20P, en maskin av högsta kvalitet. 


Priser för överföring av MiniDV och DV-CAM hittar du här.