16 kanaler

Sveriges LjudmigreringsCentrum har en klassisk Fostex B-16 till förfogande när vi digitaliserar halvtumsband med 16 kanaler.