Priser för våra tjänster

Priser för våra tjänster:

Priser för tjänsterna som Sveriges LjudmigreringsCentrum utför hittas enklast genom att använda länkarna nedan:

 Priser för video finns här: 
 Priser för video 
   
 Priser för smalfilm finns här: 
 Priser för smalfilm 
   
 Priser för rullband / ljudband finns här: 
 Priser för rullband 
   
 Priser för kassettband finns här: 
 Priser för kassettband 
   
 Priser för foto finns här: 
 Priser för foto 
   
 Priser för tråd / magnefon finns här: 
 Priser för tråd / magnefon 
   
 Priser för DAT / DDS finns här: 
 Priser för DAT / DDS 
   
 Priser för vinylskivor finns här: 
 Priser för vinyl 
   
 Priser för 78 varv / stenkaka finns här: 
 Priser för 78 varv / stenkaka 
   
 Priser för minidisc finns här: 
 Priser för minidisc 
   
 Priser för Agavox / Rex finns här: 
 Priser för Agavox / Rex 
   
 Priser för CD finns här: 
 Priser för CD 
   
 Priser för microcassette finns här: 
 Priser för microcassette 
   
 Priser för musikstudio finns här: 
 Priser för musikstudio 
   


Inom kort kommer det även på den här sidan finnas en PDF med alla våra priser.

Om du har en prisfråga eller undrar över något annat, kontakta oss gärna!

Kontaktformulär Priser